Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Katalog

Kontakt

 • SerwiTECH
  Biuro: Wyganowska 14
  03-085 Warszawa
  NIP: PL5361016746
 • E-mail:prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego
 • Telefon603 072 918
  (UWAGA: tylko kwestie związane z zakupami w sklepie internetowym)
 • Godziny działania sklepupn-pt 9.00 - 16.00 (obsługa biura)

Waluta

Kurs walut NBP

Ceny w sklepie zostały przeliczone według średniego kursu walut NBP z dnia: 24.05.2019 13:50
1 USD = 3,8436 PLN
1 EUR = 4,2989 PLN
1 GBP = 4,8768 PLN
Podane wartości są podane jedynie w celach informacyjnych, brak zgodności tych danych z cenami wyświetlonymi w sklepie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek reklamacji.
1 » Warunki gwarancji2

Warunki gwarancji

W przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez SERWITECH należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć ten dokument podczas reklamowania produktu.

 1. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy SERWITECH z siedzibą ul. Reymonta 22, 05-120 Legionowo i adresem przy ul. Wyganowska 14, 03-085 Warszawa, NIP: 536-101-67-46, REGON 141000249, email: handel@kryptoteka.pl, nr tel. 667432000, a Klientami.
 2. SERWITECH udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji GPxx, nie podlega warunkom gwarancyjnym SERWITECH i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.
 3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
  • po upływie okresu Gwarancji;
  • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż SERWITECH;
  • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami SERWITECH i Producenta towaru;
  • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami SERWITECH i producenta towaru;
  • w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek:
   • szkodliwego promieniowania;
   • jakiegokolwiek urazu mechanicznego;
   • zwarcia instalacji elektrycznej;
   • używania sprzętu w warunkach przemysłowych;
   • nieautoryzowanej zmiany oprogramowania;
   • używania nieoryginalnych podzespołów (np.: bateria);
  • w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 4. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez SERWITECH oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. SERWITECH rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 5. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  • klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt SERWITECH za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO;
  • pozostali klienci wysyłają sprzęt na własny koszt.
 6. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, SERWITECH stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, SERWITECH poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez SERWITECH kosztów.
 7. SERWITECH nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 8. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do SERWITECH w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 9. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 10. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

 


Przejdź do strony głównej
1. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i zostały użyte na tej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych.
2. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
3. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
© SerwiTECH 2007-2017